Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bielsk Podlaski  sprawdź informacje Na Mapie gminy Bielsk Podlaski

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Bielsk Podlaski.

Mapa Geoportal Bielsk Podlaski

Dane urzędu

Urząd Gminy Bielsk Podlaskiul. Mickiewicza 46Bielsk Podlaski, 17-100

Tel: 85 7306851

Fax: 85 7302015

E-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

Powiat: bielski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Bielsk Podlaski: 2003032

Witryna: www.bielskpodlaski.pl

Władze lokalne: Wójt Raisa Rajeckagmina@bielskpodlaski.pl

Gmina Bielsk Podlaski w liczbach

Powierzchnia gminy Bielsk Podlaski*

431 km2

14 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Bielsk Podlaski*

6 501 mieszkańców

1440 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Bielsk Podlaski*

15 mieszkańców na km2

2425 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bielsk Podlaski

Geoportal Bielsk Podlaski prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Bielsk Podlaski

Jak powstał Geoportal gminy Bielsk Podlaski?

Geoportal Bielsk Podlaski powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Bielsk Podlaski, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Bielsk Podlaski umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Bielsk Podlaski

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bielsk Podlaski?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Bielsk Podlaski;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Bielsk Podlaski;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Bielsk Podlaski;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Bielsk Podlaski;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bielska Podlaskiego.
Informacje na Geoportalu Bielsk Podlaski

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bielsk Podlaski?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Bielsk Podlaski;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Bielsk Podlaski;
 • Rejestr MPZP Bielsk Podlaski;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Bielsk Podlaski;
 • Mapa Topograficzna gminy Bielsk Podlaski;
 • Mapa Solarna gminy Bielsk Podlaski;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Bielsk Podlaski;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Bielsk Podlaski

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bielsk Podlaski?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bielsk Podlaski.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Bielsk Podlaski łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bielsku Podlaskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bielska Podlaskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Bielsk Podlaski, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bielsk Podlaski oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Bielsk Podlaski. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bielska Podlaskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bielska Podlaskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Bielsk Podlaski. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bielsk Podlaski.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bielsku Podlaskim.

  Geoportal gminy Bielsk Podlaski posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Bielsk Podlaski. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bielsku Podlaskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Bielsk Podlaski przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bielsku Podlaskim.

  W Geoportalu Bielsk Podlaski przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Bielsk Podlaski. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bielsku Podlaskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Bielsk Podlaski zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Bielsk Podlaski, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Bielsk Podlaski oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Bielsk Podlaski.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Bielsk Podlaski. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Bielsk Podlaski są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Bielsk Podlaski podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Bielsk Podlaski.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bielsku Podlaskim. W Geoportalu gminy Bielsk Podlaski udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bielsku Podlaskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Bielsk Podlaski.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Bielsk Podlaski. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Bielsk Podlaski dla mieszkańców

Geoportal Bielsk Podlaski jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bielsk Podlaski. Na mapie Bielska Podlaskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Bielsk Podlaski mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bielsk Podlaski. Korzystając z map Geoportalu gminy Bielsk Podlaski w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Bielsk Podlaski są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Bielsk Podlaski dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bielsk Podlaski dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu