Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bielsk Podlaski w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, gmina w województwie podlaskim, powiat bielski.

Powierzchnia gminy Bielsk Podlaski wynosi 431 km2, zajmuje 14 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Bielsk Podlaski zamieszkuje 6 501 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1440 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Bielsk Podlaski wynosi 15, jest 2425 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bielsk Podlaski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bielsk Podlaski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bielsk Podlaski.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bielsk Podlaski: 43114
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bielsk Podlaski: 0,151314
Lesistość w % w gminie Bielsk Podlaski: 23,11176
Ludność na 1 km2 w gminie Bielsk Podlaski: 152425
Liczba ludności ogółem w gminie Bielsk Podlaski: 6 5011440
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bielsk Podlaski: -15,92377
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bielsk Podlaski: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bielsk Podlaski: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bielsk Podlaski: 6,51-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bielsk Podlaski: 85,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bielsk Podlaski: 661924
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bielsk Podlaski: 1,42374
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Bielsk Podlaski: 100,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bielsk Podlaski: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bielsk Podlaski: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bielsk Podlaski: 648,52072
Przedszkola bez specjalnych w gminie Bielsk Podlaski: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bielsk Podlaski: 632,411
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bielsk Podlaski: 77,21892
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bielsk Podlaski: 5,2257
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bielsk Podlaski: 1 30881
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bielsk Podlaski: 3 523-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Bielsk Podlaski: 3 888-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bielsk Podlaski: 4 303-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bielsk Podlaski: 79,21944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bielsk Podlaski: 12,52155
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bielsk Podlaski: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bielsk Podlaski: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bielsk Podlaski: 79,21663
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bielsk Podlaski: 12,51653

Źródłem danych statystycznych dla gminy Bielsk Podlaski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bielsk Podlaski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bielsk Podlaski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.